torsdag, november 01, 2007

Nya skolverket - kontroll

Det finns en stark rörelse i vårt samhälle mot att vi ska lösa nya problem med gamla recept. I det ingår dessutom en enkel lösning; kontroll och återgång. Skolan är ett bra exempel på det. Igår tyckte vår själslige skolprofet att det var dags att återinföra en gammal ordning i svenskämnet på gymnasiet. Björklund menar att vi ska dela upp svenskan i litteratur och språk.. som om detta var två helt separata saker. Motivet är "att man gör så i Polen, Ryssland och Frankrike"!! Det är fullständigt befängda jämförelser. Vad mig anbefangar så får vår själslige skolprofet gärna utöka det EU-samarbetet och förflytta sin hela lekamen till ett av detta länder. Gärna Ryssland och Sibirien, där kan han sitta i permafrosten på tundran och läsa Brott och Straff eller kanske Idioten. Inhemsk litteratur.. Under tiden kan han ju fundera på vilken litteratur vi ska se som rätt att läsa i den svenska skolan, Röda Rummet kanske? Eller något med Ulf Lundell? Kanske något för inspektörerna att bestämma.

Myndigheten för Skolutveckling läggs ner, de ska satsas mer på inspektion och kontroll enligt enmansutredaren Hans Forsell. Ytterligare en framtidsprofet!? "Har vi bara tillräcklig kontroll blir det bra i skolan." "Fler inspektioner leder till bättre skola." Tja.. Kanske läge att istället fundera på vad det är vi ska kontrollera? Vad är det vi ska skapa? Hur ser en bra skola ut utifrån perspektivet vad eleverna bör lära sig i framtiden? Innan man satsar alltför mycket på att inspektera så borde det ju vara rimligt att veta lite om vad vi faktiskt ska inspektera OCH inte minst vad en inspektion ska leda till..

Kort om förslaget:
Tre nya skolmyndigheter bildas, Myndigheten för skolinspektion, Skolverket, Myndigheten för specialpedagogik.
Två nuvarande myndigheter kommer att upphöra i sin helhet, dessa är Myndigheten för Skolutveckling och Center för Flexibelt lärande. Specialpedagogiska institutet skall upphöra men kommer att ingå i den nya myndigheten för specialpedagogik.

1. Myndigheten för skolinspektion
Här kommer all inspektion och tillsyn ligga.

2. Skolverket
Myndigheten skall ansvara för uppföljning, utvärdering, styrdokument/kursplaner m.m., nationella prov, tillsyn av fristående skolor m.m. Det nya Skolverket skall även arbeta med generell skolutveckling inom prioriterade områden t.ex rektorsutbildningen, lärarlyft, Läsa-Skriva-Räkna. Framöver skall staten alltså inte erbjuda riktade konsultativa stödinsatser till enskilda skolor eller kommuner utan huvudmannen skall ha fullständig frihet.

3. Myndigheten för specialpedagogik
Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten skall bilda denna myndighet.

Mer detaljerad information kan du få genom att lyssna på bifogad länk. http://www.regeringen.se/sb/d/9420/a/91308

Pia Enochsson, generaldirektör i Myndigheten för skolutveckling, är inte allt för nöjd med detta!

Inga kommentarer: