söndag, oktober 26, 2008

..eller inte.. ..och brev till SVT

Ja ja ja, 2-5 i röven är väl inte så bra.. :-(
Tur att Emil är i Askim i morgon, han och Kontorsråttan tippade ju tremålsseger för Ica men ärligt, förlusten tog inte så hårt ändå. Jag har skrivit det tidigare, det är Kalmars år och det var kul att det nästan blev lite race. Nu finns ju inget annat än Kalmar, Gefle och Norrköping hemma, grattis grattis.

Missade debatten om skola i torsdags. Det gjorde INTE Kontorsråttan. Debatten, eller kanske brist på debatt föranledde KR att skicka följande brev till SVT. Hon kan vara vass och gnaga hårt; (OBS, naturligtvis med tillstånd av huvudpersonen, mejl till SVT)
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=96231&a=1285857&lid=puff_1026071&lpos=extra_0

"Hej!
Efter att ha sett veckans debatt om skolan undrar jag vilket syfte ni har med programmet?

Som arbetandes med skolfrågor satte jag mig intresserad framför programmet. Innehållet verkade intressant och den svenska skolan, elever med föräldrar, alla dess lärare, rektorer, forskare, lärarutbildare, politiker och fackliga förespråkare är värda att få komma till tals under värdiga former.

Under programmets gång blev jag dock mer och mer förundrad och jag undrade när det skulle bli lite "ordning och reda" i debatten. Till slut visste jag inte om jag skulle vara irriterad, arg, kränkt eller bara beklämd över att även SVT nu verkar lägga mer vikt vid ett hetsigt, gapigt och respektlöst angreppssätt, både till ämnen och gäster, än vid ett fördjupande och förklarande samtal där respekt för de olika deltagarna och deras åsikter är ledord.

Debatt, som hade möjlighet att lyfta fram några av de stora utmaningar som skolan står inför, blev bara ett verbalt pajkastande där alla kämpade om att få kasta ur sig en eller annan mer eller mindre populistisk replik. De viktiga frågorna som faktiskt ställdes av några av deltagarna fångades inte av programledningen utan debatten hamnade hela tiden i att deltagarna försökte skylla på varandra. Om jag ska vara lite elak kan jag ställa mig frågan; är det konstigt om dagens ungdomar inte kan lyssna på andra vuxna eller jämnåriga och framföra sina åsikter på ett respektfullt sätt när de ser såväl journalister, politiker, fackliga företrädare som forskare mer eller mindre prata i munnen på varandra och höja rösten i en debatt på tv? Skolan som samhällets spegel kanske inte bara gäller social tillhörighet och skolframgång, det kanske även gäller förmågan att föra en nyanserad debatt?


Det finns en rad vitkiga frågor att ställa till utbildningsministern och övriga partiers politiska talesmän/kvinnor. Frågor som handlar mer om de grundläggande värderingarna som ligger till grund för den skolpolitik de vill föra än om det självklara mål som alla har med den svenska skolan; att alla elever ska lära sig mer i en trygg, lugn och bra skolmiljö.Eftersom det finns en kunskapssyn och i förlängningen en människosyn bakom de förslag till lösningar på skolans utmaningar som kastas ut via slagord och retorik vore det mer intressant att diskutera och analysera just detta och inte bara handlöst kasta sig in i debatten om mer ordning och reda, keps på eller av, omdömen i ordning och uppförande, nationella prov i samtliga teoretiska ämnen och fler betygssteg.

Några intressanta och grundläggande frågor är:

* Vilken kunskap och vilka förmågor är det som dagens unga behöver för att kunna hantera och vara delaktiga i dagens, men framförallt morgondagens samhälle?
* Var och på vilka sätt utvecklar de unga dessa förmågor, var lär de sig, hur lär de sig?
* Vad behöver de professionella i skolan göra för att skapa förutsättningar för att alla elever får möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som behövs i framtiden? Hur möter skolan dagens unga?
* Vilka förutsättningar är det då som skolan behöver?
* Vilket ansvar har politiker på olika nivårer i stat och kommun för att skapa dessa förutsättnignar?
* Hur skapar vi en skola som kan motverka segregationen i samhället och ge alla unga möjlighet att göra sina egna val inför framtiden?

Ja, frågorna som man kan ställa är många och så är även utmaningarna som vi står inför när det gäller den svenska skolan och jag hoppas att svt i framtiden kommer att försöka lyfta debatten till en nivå som behövs och som skolan är värd.Vänliga hälsningar K"

Inga kommentarer: