fredag, september 26, 2008

På utbildning..

..intressant! Har tillbringat förmiddagen med Lars Norén. Inte "The" Lars Norén utan docenten på Handels så något tragiskt relationsdrama var det inte frågan om. Snarare handlade om kvalitet och organisation i offentlig verksamhet som vid första anblick kanske kan jämföras med "The" Lars Norén.. Men så var inte fallet. Vi tittade på strukturer och mangement, köpare – säljare och problematiserade kring att ha medborgaren som arbetsgivare där staten använder medborgaren som styrmedel, vårdgaranti exempelvis. Norén pekade på svårigheterna i systemet, utvecklingsmöjligheter t.ex., kundvalet, hur blir det verksamhetens styrning snarare än statens.. Dessutom tittade vi på lagen om offentlig upphandling vilken är spännande. Studium som exempel där staden hamnade i en situation där den egna verksamheten inte klarade konkurrensen och staden fick nya skolleverantörer på vuxensidan och satt med den gamla organisationen i knät. Och taxametern tittade.. Tydligen är en ny lag på gång; "LOV- lagen om valfrihetssystem" som mer handlar om att valen av levernatör eller säljare styrs av kvalitet och att priset redan är inbakat. I första hand gäller detta primärvården men det kanske även kan gälla kommunerna, Norén tassar inte i regeringskorridoren som han uttryckte det men tror att det kan bli obligatorisk användning inom vissa områden, typ primärvården.

Jag läser på Handels, "Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete". Det är jag, några löshästar från kommunen, en militär, en länsstyrelsechef och en herrans massa chefer från sjukvården. En spännande blandning och kul att vara i en helt annan miljö än den vardagliga.. Också bra att få en bild av olika organisationsmodeller, inte minst när man arbetar som projektledare inom en så komplex organisation som Staden..


 

Inga kommentarer: