tisdag, juli 10, 2007

Nytt försök..

Försökte igen:
Till antagningen:

"Nytt bränsle.. ;-)
Sorterade i några lådor igår och hittade ett intyg från Kansliet för utbildningsvetenskap datum 19950629. Detta är en bilaga till examensbeviset och berättar för omvärlden vad utbildningen är värd. Under rubriken "Studiernas innehåll" och underrubriken "Gemensamt för alla studiegångar" står det så här:

Alla studerande genomför under den sista terminen ett examensarbete i pedagogik/didaktik som omfattar 10 poäng. Examensarbetet ska ge grundskolläraren extra metodologiska kunskaper av nytta i lärararbetet, förbereder för lokal skolutveckling och förnyelsearbete.

Således visar detta att min utbildning är den samma i detta fall som alla andra utbildningar under samma period, alltså även 4-9-utbildningar. Är det verkligen så att inga grundskollärare från GU under denna perioden har uppsatsbehörighet? Borde det inte vara rimligt att anta att det som uttrycks som 10 poäng borde räknas som tio också?

Som sagt jag trodde jag hade gett upp men när jag hittade detta brev så var det ytterligare ett "bevis" på att jag borde vara behörig. Jag tror helt enkelt att de matat in poängen på ett sätt som kan tolkas fel.

Snälla, kan ni inte titta lite djupare på detta!?"

Inga kommentarer: