fredag, juli 06, 2007

Vann inte den matchen:

Svar från "Antagningsenheten":

Hej igen,
vi förstår hur du resonerar och att du kan känna dig vilseledd i och med att det inte framgår av examensbeviset exakt hur många poäng som omfattas av examensarbetet. När institutionen har rapporterat in dina poäng framgår det dock tydligt att uppsatsen endast omfattar 6p och att resterande 4p är en metodkurs. Det är detta som vi har utgått ifrån när vi har granskat din ansökan.
Det finns ingen möjlighet att påbörja utbildningen eftersom 10p-uppsatsen är ett förkunskapskrav till Masterutbildningen. Det är institutionen som har satt upp detta förkunskapskrav.
Det enda vi kan rekommendera är att du om möjligt lägger in en sen anmälan till en examenskurs som ger behörighet till Masterprogrammet. Om du vill ha ytterligare vägledning bör du kontakta studievägledningen för lärarutbildningarna.
Vänligen
Antagningsenheten"

Inga kommentarer: